EEN VEILIGE KLAS

Een veilige klas is een voorwaarde om te leren en jezelf te kunnen ontwikkelen. Als leerkracht maak je het verschil. Niet alleen bij het leren, maar ook bij het voorkomen van gedragsproblemen. Een veilige klas is er een waar je je thuis voelt, waar je jezelf mag zijn en waar je fouten mag maken. 

Onbekend maakt onbemind: hoogbegaafd met of zonder autisme

Elk kind wil bij de groep horen. Bij kinderen met autisme gaat dat vaak niet vanzelf. Niet omdat ze dat niet willen, maar omdat het ze niet vanzelf lukt. Ook hoogbegaafde leerlingen zonder autisme hebben vaak meer moeite om aansluiting te vinden bij de groep. Ze hebben andere interesses, zijn cognitief soms jaren verder. Hoogbegaafde kinderen kunnen erg gevoelig zijn, onzeker, of kijken de kat uit de boom. Ze houden er een aparte vorm van humor op na.

Een belangrijk verschil tussen autisme en hoogbegaafdheid is de sociale of emotionele intelligentie van kinderen. Bij hoogbegaafde leerlingen met autisme zijn hun sociale vaardigheden vaak opvallend zwak vergeleken met hun intelligentie. Bij hoogbegaafde leerlingen zonder autisme zie je vaak dat de problemen met interactie tussen leerlingen verdwijnt als ze met ontwikkelingsgelijken omgaan. Zodra de interesses, intelligentie en manier van denken hetzelfde zijn,  lukt het deze kinderen wél om contact te maken. Voor een slimme autist blijft dit moeilijk.

Anders in de klas. De overeenkomst is dat hoogbegaafde kinderen, met of zonder autisme, zich vaak onbegrepen en alleen in de klas voelen. Je kunt dit aanpakken door het anders-zijn bespreekbaar te maken in de klas, in overleg met het kind en ouders. Je kunt bijvoorbeeld stellen dat iedereen zijn eigen kracht of talent heeft. Laat de groep ontdekken dat het heel handig kan zijn om superslim te zijn, maar dat het soms ook helemaal niet leuk is. Bijvoorbeeld als je een heel ander denkniveau hebt dan je leeftijdsgenoten.

Tips voor een veilige klas

  • Praat met je klas over respect, omgaan met elkaar of anders zijn.
  • Gebruik de deskundigheid van de kinderen.
  • Oefen met sociale situaties, bijvoorbeeld met rollenspellen.
  • Investeer in een gastles om communicatie en veiligheid in de klas te verbeteren, bijvoorbeeld met improvisatietheater.

Gesprekshulp op school

Voor leerlingen met autisme kan het voeren van gesprekken lastig zijn. De Coalitie Vanuit Autisme Bekeken ontwikkelde een wegwijzer met gesprekshulp voor leerlingen met autisme. Klik hieronder voor tips.

www.autismewegwijzer.nl/autisme/onderwijs/gesprekshulp-school