BEGELEIDING

Slimme leerlingen met autisme worden vaak onderschat. Hun talent wordt over het hoofd gezien. De beperkingen vallen meestal wel op. De omgeving ziet autisme vaak als een vaststaand gegeven, als eindpunt. En dat is onterecht. Je kunt gericht werken aan vaardigheden die minder zijn ontwikkeld. Juist deze leerlingen leren vaak hun tekorten compenseren.

Tips voor begeleiding

Uitdaging met structuur

 • Stimuleer de sterke kanten van de leerling.
 • Op de sterke kanten kun je versnellen, met tussenstapjes
 • Geef concrete en eenduidige opdrachten
 • Deel ingewikkelde opdrachten op in overzichtelijke stukken.
 • Visualiseer je opdracht, bijvoorbeeld in een boomstructuur.

Logische communicatie 

 • Communiceer letterlijk, concreet en duidelijk.
 • Check of de leerling echt heeft begrepen wat de opdracht is.
 • Hoe pak je de opdracht aan? Hoe bereik je je einddoel?
 • Maak samen een checklist waarbij je de vragen ‘wie, wat, waar, wanneer en hoe’ naloopt.

Maak contact

 • Leer het kind kennen; wie ben je, wat doe je buiten school?
 • Ondersteun met structuur, duidelijkheid en voorspelbaarheid.
 • Zorg voor een rustige omgeving.
 • Weet wat het kind nodig heeft als het toch even misgaat.
 • Reflecteer en vraag het de leerling zelf!

Afspraak = afspraak

 • Maak duidelijke afspraken.
 • Check of de leerling de afspraak ook echt heeft begrepen.
 • Deel de afspraak met anderen op school.
 • Zet de afspraak zo nodig op papier (bijvoorbeeld toestemming om op een rustig plekje te mogen zitten in de pauze).
 • Betrek de ouders, vraag hulp, stem af en vertel wat je doet in de klas.

Een fijne sfeer in de klas

 • Vertel in de klas over jezelf.
 • Help je leerlingen om elkaar beter te begrijpen.
 • En leer ze dat verschillen normaal zijn.
Docentenhandleiding

In de docentenhandleiding Uniek in de klas vind je meer informatie over hoogbegaafdheid, autisme en misdiagnoses, praktische tips en werkvormen voor in de klas.

De Presentatie Uniek Talent geeft achtergrondinformatie over slimme leerlingen met autisme. Je kunt deze presentatie ook gebruiken tijdens een ouderavond of in de les.

De Coalitie Vanuit Autisme Bekeken ontwikkelde een Checklist voor scholen. Deze checklist biedt handvatten om passend onderwijs te bieden aan leerlingen met autisme.